5C7A3971

Tenker du fortsatt på å flytte på hytta? Slik kan du få strømstøtte

Høye strømpriser og mangel på strømstøtte til hytteeiere gjør det fortsatt aktuelt for mange å tenke på å gjøre hytta til permanent bolig. Å flytte fast til hytta er ikke nødvendigvis rett frem, men for noen kan det faktisk være enklere enn forventet. 

Tekst: Cathrine Sæther/byggforsk.no

Det virker fristende enkelt å bare bo fast på hytta, men beholde huset som folkeregistrert adresse? Hovedregelen er imidlertid slik at stedet der du tilbringer flest netter, er stedet som skal folkeregistreres, ifølge Folkeregisterloven. Med andre ord: Er du mer på hytta enn hjemme, skal du melde flytting. 

Reglene

For at hytta skal kunne brukes som fast bopel, er det en del krav som må oppfylles. Dette er både formelle og praktiske krav, og de fleste går ut på funksjoner som hytta må ha. 

Om man vil bo på hytta, må man først finne ut hva området hytta ligger i er regulert for. Er området regulert kun for fritidseiendom, ikke bolig, kan det være at du må søke om bruksendring. Det kan være at søknaden ikke innvilges. Hvor vanskelig dette er, vil variere mellom kommuner og deres planer for området hytta ligger i. 

Om søknaden innvilges, eller området var regulert for helårsbolig fra før, står det så på selve hytta. Det er flere minstekrav som må oppfylles. Hytta må ha:

  • Godkjent vann og avløp

  • Vei frem til eiendommen som er tilgjengelig hele året

  • Tilstrekkelig brannsikkerhet, isolasjon, ventilasjon og takhøyde

Skal hytta brukes som helårsbolig, må den naturlig nok oppfylle byggmessige krav etter TEK17, byggteknisk forskrift, for helårsboliger. For mange hytter vil dette kreve litt ombygging og renovering. 

Skattekonsekvenser

Skatteetaten minner i pressemeldingen om at når du flytter til hytta, betyr dette at primærboligen din da blir din sekundærbolig. Dette kan ofte bety høyere formuesskatt: Primærboligen verdsettes skattemessig til 25 % av antatt markedsverdi, mens sekundærboligen verdsettes til 90 %. I tillegg vil salg av et hus eller en leilighet du ikke har bodd i, i minst ett av de to siste årene, medføre at 22 prosent av gevinsten blir skattepliktig. 

Bokomfort er vel så viktig som formelle krav

Selv om hytta oppfyller tekniske krav uten at du må foreta deg noe, kan det likevel være en ide å oppgradere hytta om du har planer om å bo der fulltid. Det er én ting å oppfylle formelle krav, det er en annen ting å ha den komforten du trenger for å trives i hjemmet. Selv om den spartanske stilen for mange er en viktig del av hyttas sjarm, kan den bli mindre sjarmerende i lengden. Vær ærlig med deg selv om hva du trenger for å trives.

Her er noen tips til oppgraderinger som kommer godt med når hytta skal transformeres til helårsbolig: 

  • Etterisolering: Det er som regel litt for dyrt til at det lønner seg for hytter til vanlig, men om du skal flytte dit permanent blir saken en annen. Det er likevel en del hytter som ikke lar seg enkelt etterisolere.

  • Bytt ut vinduer: Eldre vinduer holder dårlig på varme og kan skape kaldras. Bytte ut med ny, lavenergivinduer.

  • Oppgrader oppvarmingssystemet: Bytt ut eldre panelovner med for eksempel varmepumper, et langt mer effektivt alternativ, og bytt ut eldre vedovner og åpne peiser med rentbrennende ovner og peisinnsatser. 

  • Oppgrader kjøkken og bad: Et utdatert kjøkken eller bad gir sjarm til hytta, men det kan være verdt det å renovere kjøkken og bad for å få nye funksjoner og bedre utstyr som er mer egnet for et primærhjem. 

  • Utvid hytta: Skal du flytte til hytta permanent, kan det være litt greit med mer plass å breie seg på. Bygg et tilbygg eller kanskje et anneks for å få bedre plass, men husk på søknadsplikt og utnyttelsesgrad.