Skjermbilde 2023-01-25 kl

Nå kommer solskifer for fullt også på hyttetakene

Ingen tvil: Frykten for vedvarende høye elpriser får vordende hyttebyggere til å ville være sjølberga med strøm. Kanskje faller valget på solskifer, et yttertak med helleliknende solcellepaneler over hele takflaten.

 

HYTTEMESSEN: - Skal du bygge nytt eller skifte ut et eksisterende tak, er strømproduserende solskifer noe du virkelig bør overveie å montere, sier Bengt Arne Storsveen, daglig leder i solskifer.no.

Komplett yttertak

Det forholdsvis nystartede selskapet, som inn til nylig het BIPV, har allerede levert heldekkende yttertak med solskifer til flere bolighus. Med den sterkt økende interessen for solcelleanlegg på hytter, regner Storsveen framover med stor interesse også i hyttemarkedet.

-  Vi leverer komplette heldekkende tak i så å si alle utførelser. Vår løsning er en helt annen enn den som er mye brukt nå om dagen: Solcellepaneler montert utenpå eksisterende takflater. Solskiferen vi produserer er i seg selv et komplett yttertak som også leverer solenergi.

59x59 cm solplater

De kvadratiske BIPV-platene som produseres ved fabrikken på Jømna i Elverum, er på 59x59 cm. Solcellene er integrert i plater av herdet glass. Brukt på hyttetak vil et solskifertak gi et vesentlig bidrag inn i hyttas energiregnskap, mener Storsveen.

- En sommerhytte - for eksempel - bruker i utgangspunktet forholdsvis beskjedent med elektrisitet  og vil derfor kunne dytte mye strøm ut i nettet. Med inntektene herfra vil det ikke forbause meg om hyttehusholdningens strømregnskap går i 0.

Fjellhytta som kanskje ikke brukes noe særlig om sommeren, tar mye strøm vinterstid. Inntektene av overskuddsstrømmen sommerstid kan enten selges i nettet eller «settes på konto» for bruk i de kalde ukene.

Også med matt, ruglet overflate

- Gir solskifer og ordinære solcellepaneler samme effekt?

- Per kvadratmeter yter hellene noe mindre enn premium solcellepaneler. Men tatt i betraktning at solskiferen kan dekke og produsere strøm fra hele takflaten, blir watteffekten noe større. Investeringskostnaden er høyere, men tåler å bli sammenliknet med løsninger basert på ferdig taktekke med påmonterte solcellepaneler. Da er det investeringsmessig dødt løp, sier Storsveen.

- Hvordan vil rene solskifertak bli mottatt i hyttekommunene; reguleringsplaner og vedtekter er vel en hemsko en del steder?

- Et solskifertak er i utgangspunktet ikke søknadspliktig. Mange kommuner forholder seg til sentrale regler - som at bygget ikke skal ha solreflekterende flater. Sjekk med kommunen før du setter i gang. Vi vil eventuelt kunne møte et slikt krav ved å tilby solskifer-elementer med matt og ruglet overflate, sier Bengt Arne Storsveen.

Hyttetak bygget med solskifer vil for øvrig vært berettiget til Enova-støtte på linje med andre solcelleanlegg. Huseiere som til nå har anlagt solskifertak har alle søkt og fått tilskudd fra Enova.

Møt solenergiekspertene på Hyttemessen 14.-16. april, X Meeting Point, Hellerudsletta.