Foto: Leif Magne Flemmen

Foto: Leif Magne Flemmen

Istapper fra hyttetaket er som regel ensbetydende med trøbbel

Istappene som henger ned fra takrenna kan være riktig så vakre. Om skuet er vakkert, er de ofte en "beskjed" om at hyttetaket er i trøbbel. Med noen få unntak, er istapper et tegn på at det er noe galt med taket på hytta.

 

Manglende isolasjon og lufting

Istapper forårsakes av at snøen som ligger på taket varmes opp på grunn av varme fra hytta. Smeltevannet renner ned for så å fryse når det kommer i kontakt med kalde takrenner og kald luft nederst. Men snøen på taket burde ikke smelte i utgangspunktet - dette skjer når takisoleringen er utilstrekkelig og/eller det er dårlig lufting. 

Tekst: Cathrine Sæther cs@byggstart.no

Utilstrekkelig isolasjon fører til at varmen i hytta trekker opp gjennom taket - varme som helst skulle blitt brukt til å holde hytta varm. Dersom taket er godt nok isolert, skal ikke dette skje. I tillegg vil dårlig lufting og mangelfull dampsperre forverre situasjonen, og kan også forårsake istapper på egen hånd. 

Men hva er så farlig med at taket varmes litt opp, annet enn at varme forspilles?

Stort skadepotensiale

Både dampsperre og god lufting er viktig for å forhindre fukt og kondens i takkonstruksjonen. Dersom årsaken er manglende lufting og damsperre, kan dette utsette taket for fuktskader og deretter råte. Utilstrekkelig isolasjon er ikke nødvendigvis en trussel mot taket så fremt det er god ventilasjon, men unødvendig tap av varme blir dyrt når strøm- og vedprisen er høy.

Videre kan istappene i seg selv gjøre skade på taktekket og takrenner. Isen kan også fungere som en demning for smeltevann så det samler seg på taket i stedet for å renne ned i takrennene. 

Farligst er nok istappene når de faller fra taket. Det er heldigvis ikke like mange forbipasserende i hytteområder som i byer, så sjansen for å bli erstatningspliktig for personskade er mindre. Men familien og de få forbipasserende som kommer står like fullt i fare for å få en istappe i hodet, Man skal ikke undervurdere hvor farlig, dette kan være.

Har du et tak som vanligvis utvikler istapper i løpet av vinteren, er det lurt å fjerne dem med en gang og få taket undersøkt av en fagperson ved neste mulighet.