IMG_5799

HYTTEMESSEN 2024 nærmer seg: Et år for oppussing og selvbygging?

Vi nordmenn er visst et «uhelbredelig» hyttefolk! Mange av oss har allerede har skaffet seg hytte,  titusenvis av andre går stadig med drømmen. Også denne våren kommer mange av dem til å ta veien til Hyttemessen på X Meeting Point. Her har hyttedrømmer materialisert seg gjennom årtier.

- Det siste året har familier flest vært tvunget til å husholdere stramt med pengene sine. Hytte har ikke stått øverst på prioriteringslista. Skal vi tro ledende økonomer, vil trykket avta ut over i 2024. Kanskje blir privatøkonomien atter slik at mange finner rom til å ta fram hytteplanene igjen, håper Tore Bjørnstad i Hyttemessen AS.

 

Det er derfor med optimisme Hyttemessens arrangør rigger opp til nye festdager for hyttefolket på X Meeting Point på Hellerudsletta 5.-7. april.

- De viktigste aktørene i hyttebyggingen er for lengst påmeldt også til årets hyttemesse. Vi snakker ikke bare om leverandører av nye hytter. En lang rekke produkter og tjenester retter seg mot de allerede eksisterende hyttene. Vi har jo rundt en halv million av dem. Nesten halvparten av disse igjen er av eldre dato. 

Levik og Bjørnstad spår derfor at 2024 kommer til å bli et år hvor de med eldre fritidsboliger satser på oppussing og fornyelse.

- Vi nordmenn bruker «sanseløst» mye penger på oppussing både av boliger og hytter. De som har slike planer kommer til å ha stort utbytte av å besøke messen denne våren, sier Levik med overbevisning. 

Tore Bjørnstad har notert seg at selvbygging igjen er blitt et begrep for hytteprodusenter. Det er en del år siden sist.

- I årene med lave renter og lett tilgang på lånte midler, ville hyttekjøpere ha en innflyttingsklar fritidsbolig med nøkkel i døra. Antallet kvadratmeter var det heller ikke så nøye med. Nå er nok kjøpergruppene blitt mer «edruelige», noe som også gjenspeiler seg i produsentenes nye modeller. Færre kvadratmeter, driftsøkonomi, fotavtrykk og miljø er blitt viktige momenter, sier Bjørnstad.

Dessuten muligheten for egeninnsats i den grad man evner, legger han til.

Spent på hva mer som kommer på Hyttemessen 5.-7. april? Framover slipper vi flere nyheter og poster på programmet - blant annet på hyttemessens facebookside og instagramkonto.