Skrukkefyllhaugen2

Her kan du oppleve Vassfaret-mystikken fra Bertes lille stue

Du trenger så visst ikke være en Lars Monsen for å få en sterk naturopplevelse i Vassfaret. Med et par overnattinger i legendariske Berte Skrukkefyllhaugens hus der inne i ødemarka, får du en villmarkserfaring verdt turen. En god familieopplevelse også.

Vassfaret utløser mange assosiasjoner. Mest kjent er vel det store vernede området for sine spennende bjørnehistorier, fløtingsdramatikk i vassdragene, den legendariske Gudbrand med sin fryktede rifle «Vassfar-loven», flyslippene under siste verdenskrig og ikke minst for sin myteomspunne natur. I første rekke er det vel Vassfarets egen forfatter, Mikkjel Fønhus, som har sørget for det siste.

Skrukkefyllhaugen
Man regner med at Berte Skrukkefyllhaugens stue må ha vært temmelig lik den som nå er satt opp på de gamle tuftene. Fattigkommisjonen i Hedalen sørget for å brenne ned den opprinnelige.

Hyttebosettere

De eneste «bosetterne» i Vassfaret nå om dagen er noen få hyttefolk. Men opp gjennom tidene har de faste bosettingene vært mange. Familier høstet fra naturen og nærte seg gjennom skogsdrift, jordbruk og fiske men etter hvert ble det lenger mellom plassene det bodde folk på og mange reiste til Amerika, slik som i andre bygder.  Den siste ekte vassfaring var Berte Skrukkefyllhaugen som flyttet fra dalen i 1921.  Nå er det hyttefolk og fotturister som setter sine spor i villmarka. 

Originalen Berte

Midt i den overveldende naturen har en «ny» attraksjon dukket opp. Ekteparet Marit Stensrud og Bjarne Berg har gjenoppbygd hjemmet til den piperøykende originalen Berte Skrukkefyllhaugen (1854-1950). På den gamle boplassen har paret bygget opp tre beskjedne, laftede bygninger.

Bjarne Berg2
- Skrukkefyllhaugen var temmelig gjengrodd da vi startet arbeidet. Da vi hadde ryddet plassen, kom det etter hvert opp kulturplanter knapt noen visste om fantes her, forteller Bjarne Berg.

Fattigkommisjonen satte fyr

- Berte vokste opp her og giftet seg etter med en kar fra Torpo i Hallingdal og de flyttet til hans hjembygd.  Men etter hvert tiltok savnet av hjemplassen og hun ønsket seg tilbake til Vassfaret. Men da fattigkommisjonen i Hedalen fikk nyss om dette, reiste de like godt innover til Vassfaret og brente ned hele stua på Skrukkefyllhaugen, før Berte og mannen rakk å komme tilbake.  På den måten ville de unngå at enda at enda en familie måtte understøttes av den sikkert allerede slunkne fattigkassa i kommunen.

Rekonstruksjon

Bygningene som i dag står på vollen i dag er derfor kjøpt annenstedsfra. Den lille stua, «hovedhuset» hvor man kan forestille seg at Berte bodde, ble kjøpt, plukket ned og satt opp igjen på de gamle steinmurene. De ytre målene stemmer med de gamle tuftene. Bygningen er slik man med stor sannsynlighet kan anta at den var opprinnelig, sier Berg.

Vassfardagen

Ekteparet Stensrud/Berg har også satt opp en tidsriktig låve og et uthus på tunet. Dermed er Skrukkefyllhaugen blitt et velegnet sted for stevner, utstillinger og private arrangementer av ymse slag. Om sommeren er stedet åpent slik at det er mulig å ta seg en tur innover og kjøpe seg en kaffekopp med «noe attåt».  Et fast og årlig arrangement er Vassfardagen. Initiativet til stevnet kom fra Ida Glemminge, naturveileder i Statens naturoppsyn i Flå. I 2017 arrangeres Vassfardagen for femte gang.

Bjørke2
Under siste verdenskrig huset stedet motstandsfolk som blant annet plukket opp krigsmateriell fra britenes flyslipp over Vassfaret.

Berte binder dalførene sammen

Vassfaret hører geografisk inn under Flå i Hallingdal og Hedalen i Valdres. Fylkesgrensen går langs etter vassdraget. Til tross for det felles eierskapet, har det i moderne tid ikke vært nevneverdig kontakt mellom folket i det to dalførene. Men begge gjør med rette «krav på» sin del av legendariske Berte Skrukkefyllhaugens livshistorie. Hun binder Hallingdal og Hedalen sammen.

I Vassfaret
Det er bare fra Hedalen det går an å kjøre med bil innover i Vassfaret.

Inngår i Fønhusdagene

Dermed er Vassfardagen på hjemstedet hennes på Skrukkefyllhaugen blitt en felles arena for folk fra Flå og Hedalen – og mange andre. Fra en beskjeden oppstart i 2013 er Vassfardagen nå et etter forholdene stort arrangement – en viktig arena for kunnskapsformidling om lokal kultur, natur, miljø og historie. Den inngår nå også som en del av Fønhusdagene.