5C7A9355 - 2

Helikopteret avløser dugnadsgjengen

En gang i tiden brukte dugnadsgjengen dager og uker på å bære byggematerialene gjennom ulendt terreng fram til hyttetomta. Når helikopteret AS350 - luftens arbeidshest - er i sving,  løses oppgaven på noen timer.

 

 

5C7A9464[1]
En luftens arbeidshest.

Helikopterassistert hyggebygging er i vinden. Stadig flere vil ha ha jobben gjort raskt og effektivt. Som hyttebyggeren på Kirkeøy på Hvaler. Hytta ligger bare 500 meter fra parkeringsplassen, men terrenget er kupert og ulendt.

At skal skje raskt

- For en generasjon eller to siden, hadde folk et annet forhold til tid. I våre dager skal alt skje raskt og effektivt,  sier salgssjef Camilla Kastet i Helitrans, et av landets største helikopterselskaper. I dag er hun med som hjelpemannskap når pilotene Hans Petter Melland og Dan Riber skal fly materialer, vinduer og alt som hører med til hytteprosjektet.

Dagsprogram: 45 løft

Salgssjefen gjemmer seg nemlig ikke bak skjerm og tastatur. Rett som det er drar hun ut i felten og blir med på oppdrag ut fra en av Helitrans´ åtte faste baser. Det er viktig å vite hva det handler om, hvilke forhold pilotene arbeider under, forstå hverdagen deres.

- Frakt av byggematerialer til hytter er en liten men viktig del av virksomheten vår. Artig at den er voksende. Stadig flere ser hvor effektivt det er å bruke helikopter. De store prosjektene er slikt som bygging av høyspentmaster og kabeltrekking. Men hytter er greie og hyggelige oppdrag å ta, sier Camilla der hun trekker remmer rundt en stabel med trelast. Rundt 45 løft stroppes og klargjøres. Lecablokker og materiell til grunnmurer var fraktet opp tidligere.

5C7A9375 - 2
Den mest tidkrevende del av jobben er å gjøre all lasten klar for å bli løftet på plass. Også det er en oppgave for pilotene Dan Riber (tv) og Hans Petter Melland.

Del av snekkerlaget

- Jeg har tatt lastekurset, så jeg vet hvordan det skal gjøres, melder hun. Kurset er det samme som alle selskapets piloter må gjennomgå. Det er nemlig flygerne som vanligvis klargjør og sikrer pakkene før de kjapt og trygt flys avsted til byggeplassen.

- Å flytte materialer og materiell fra lasteplass til byggetomt går raskt unna. Det som tar tid er å klargjøre alle løftene, sier Dan Riber. Piloten er en av veteranene i Helitrans og er fortrolig med alle slags oppdrag. Den ene dagen er han på Hvaler, den neste i høyfjellet. I dag betrakter han seg nærmest som en del av snekkerlaget. Prosessen er avhengig av god flyt mellom piloten og de som tar imot på bakken.

5C7A9370 2
Vi passer på at også rørlegger og elektriker har kommet med alt de trenger - ferdig pakket, sier prosjektleder Arild Jacobsen.

Handler om logistikk

Håndverkerne på hyttetomta et stykke unna kommer fra Byggentreprenør Håkon Hansen. I spissen for arbeidslaget er prosjektleder Arild Jacobsen.

- Dette handler først og fremst om logistikk, sier Jacobsen. Hytteprodusenter og byggvareleverandører er etter hvert blitt flinke til å pakke og klargjøre leveransen for slike transporter. Men når vi først har så effektiv hjelp, gjelder det å huske alt og bruke den ressursen som helikopteret er, fullt ut. Vi passer på at også rørlegger og elektriker har kommet med alt de trenger - ferdig pakket. 

Jacobsen er svært godt fornøyd med samarbeidet med Helitrans.

- Vi har for øyeblikket to hytter hvor vi baserer oss på at helikopteret frakter alt på plass. En ting er at det er særs effektivt. Et ekstra pluss er at helikopteret tar med seg skrot og avfall fra byggeplassen i retur. Som regel har vi revet en eldre hytte for en byggherre som vil sette opp noe helt nytt.  Å rydde tomta er en stor jobb i seg selv. 

Skånsomt for naturen

Mange momenter spiller inn når hyttebyggeren skal ta stilling til om helikopter er det han trenger. Ofte er transport på bakken rett og slett umulig. Tidsbruk er et annet. Redusert aktivitet på tomta og området rundt er dessuten skånsomt for omgivelsene. Hva det koster er heller ikke uvesentlig.

De fleste har nok en forestilling om at helikoptertransport er dyre greier. Camilla mener den er svært kostnadseffektiv.

5C7A9471
- Ikke rart at stadig flere vil ha materialene til den nye hytta fraktet med helikopter. Det er kostnadseffektivt og etterlater jo ingen spor i naturen, sier Camilla Kastet i Helitrans.

14-20 løft i timen

- Det går himla raskt og er billigere enn man tror, nettopp fordi det er så mye jobb som gjøres på et minimum av tid.

- Hva koster det så?

- Variablene er så mange at det må vi regne på i hvert enkelt tilfelle. Prisen vil først og fremst avhenge av prosjektets omfang og avstanden mellom lasteplass og tomt. Dessuten kan hytteeieren selv eller prosjektlederen påvirke kostnaden gjennom grundig planlegging. Når det er sagt har prisene på helikoptertransport stått stille i mange år nå. Med grundig forberedelse i forkant gjør vi 14-20 løft i timen. 

De som tar seg tid til skikkelig planlegging, får i hvert fall god uttelling, mener hun. De har også fått alt av møbler, inventar og eventuelle hvitevarer fram til lasteplassen.