Foto: Hedda Hytter

Foto: Hedda Hytter

Energieksperten: - Vi må tenke ut nye planløsninger

Strømprisene har gitt kommende hyttekjøpere en vekker. Store hytter med åpne løsninger og seks meter under taket, er neppe svaret for den som nå vil ha et energieffektivt hytteliv. 

HYTTEMESSEN: - Jeg opplever at hytteprodusentene begynner å ta dette inn over seg, sier Torfinn  Schiefloe i Sikom AS. Selskapet leverer smarte energiløsninger til hytter og hjem.

Det er blitt mange av disse hyttene de siste tiårene. Men fritidsboliger med 100 kvadratmeter sammenhengende gulvflate, store glassfasader og åpen himling er ikke lenger den typiske hyttedrømmen for den som tenker driftsøkonomisk.

Farvel åpne løsninger?

Noen utsikter til at strømmen skal koste 30 øre kilowattimen, som for noen få år siden, er lite sannsynlig. Elprisen vil i årene framover bli på et helt annet nivå enn hva vi har vært vant til, mener Sikom-eksperten.

- Vi er på et punkt der vi må tenke oss om. Nordmenn kommer fra nøkterne kår, en virkelighet der ved var den viktige varmekilden. Å varme opp et helt hus, hadde knapt noen råd til. Ofte måtte man nøye seg med at bare kjøkkenet var oppvarmet til hverdags. I forhold til hyttebyggingen trenger vi å besinne oss. Energieffektivitet kommer til å være  sentralt når planløsningen skal lages.

- Er det farvel til de åpne løsningene?

- Det virker jo sjarmerende og hyggelig når den som lager maten på kjøkkenet kan samtale med gjestene og være delaktig i det sosiale. Men store, åpne gulvflater sluker strøm, særlig når det attpåtil er flere meter opp til taket og kalde vindusflater i hele fasaden. 

Konsentrert strømbruk

Fokuset framover vil måtte ligge på å konsentrere strømbruken. Hytter bør inndeles i kalde, tempererte og varme soner. All smart teknologi som kan gjøre hyttelivet økonomisk bærekraftig for «folk flest», bør tas i bruk, mener Schiefloe. Det er derfor Enova har et støtteprogram for smart strømstyring også for hytter.

- Hva ville du selv gjort hvis du skulle skaffe deg en ny hytte i disse dager?

- Satset på solcelleanlegg på hele eller deler av taket. Produksjon av solenergi kan gi et solid bidrag til hytteøkonomien. Sammen med Hedda Hytter har vi gående et pilotprosjekt hvor fritidsboligen er utstyrt med et moderne solenergianlegg. På sju måneder i 2022 leverte hytta 2082 kWh ut i strømnettet. I samme periode var importen av strøm fra strømnettet 2126 kWh noe som gir en nettoimport i samme periode på 73,75 kWh.

- Men investeringskostnaden er høy?

- Ja, man må ha et langsiktig perspektiv. Men investeringen betaler seg og vil utvilsomt gi hytta en tilleggsverdi hvis den en gang skal selges.

I tillegg til disse momentene ville Schiefloe ha sørget for at hytta har to piper - en i hver ende av bygningen. Hytteeiere har ofte rikelig tilgang på mye og forholdsvis rimelig ved. Dette er dessuten energi som kan kjøpes når den er billig og lagres. 

- Hvis det skulle være aktuelt med badstue, ville jeg også ha satset på vedfyrt badstuovn, legger han til.

Mindre vannforbruk

Når det kommer til vann ville energieksperten hos Sikom ha droppet tradisjonelt vannklosett.

- Mange hyttefelt får vannet fra en lokal brønn. Mange steder fører stort vannforbruk til at det må bores nye hull. Da er det heller fornuftig å satse på et alternativ som Jets vakuumtoalett. Dette bruker 5,5 liter mindre på en utskylling enn et vanlig vannklosett. Mindre vann brukt, mindre vann ut. Bra for hytteeieren, bra for fellesskapet, sier Schiefloe.

..………

Møt Torfinn  Schiefloe og andre eksperter på fagfeltet på Hyttemessen 14.-16. april, X Meeting Point, Hellerudsletta.