Dette kommer til å bli et stadig mer vanlig syn på norske hyttetak: Solcellepaneler som er integrert i torv- eller tretak.

Dette kommer til å bli et stadig mer vanlig syn på norske hyttetak: Solcellepaneler som er integrert i torv- eller tretak.

Dagens hyttekunder fokuserer på størrelse og strømsparing

Dagens hyttekunder fokuserer på størrelse og energisparingstiltak. Med smarte valg trenger det ikke koste skjorta å holde hytta varm. Tvert i mot.

 

HYTTEMESSEN: - Med de rette valgene er det mulig å holde strømprisene på et fornuftig nivå. Det finnes mange gode løsninger å velge mellom. De aller fleste av medlemmene ved Norsk Hyttesenter tilbyr de aktuelle produktene, sier Olaf Olstad – leder ved Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta.

Olstad merker en endring hos dagens hyttekunder:

- Vi ser en tendens til at kundene er mer opptatt av smarte løsninger som kan bidra til å holde strømutgiftene nede. I tillegg merker vi en dreining mot hytter med mindre areal. 

Mest å spare på oppvarming

På oppvarming er det mest å spare dersom man ønsker å gjøre energitiltak. Her ligger nøkkelen til lavere strømregning, sier Olaf Olstad.

Moderne hytter leveres gjerne med muligheter for styring av varmen hjemmefra.

- Det er mye penger å spare på smart styring av hyttas ovner eller varmekabler. Med et godt trådløst system du kan styre via telefonen hjemmefra, kan du overvåke temperaturen, og skru opp varmen ved behov, for eksempel på de kaldeste vinterdagene. Og du kan skru ned igjen når været blir varmere. I tillegg har du muligheten til å skru opp varmen en stund før du kommer til hytta.

Effektive peisovner

Han sier det også er fullt mulig å gjøre det på gamlemåten:

- Det er klokt å sette ned temperaturen mellom hytteturene og heller varme opp når vi skal bruke hytta. En moderne hytte som er bygd etter TEK17-normen, lar seg raskt varme opp.

Moderne peisovner er svært effektive. Olstad forteller at de aller fleste velger vedovn til hytta.

- Nye rentbrennende peisovner har som regel en betydelig bedre virkningsgrad enn veldig gamle ovner. Gamle ovner kan ha virkningsgrad på ned mot 50 %, mens nyere har opp mot 80 %. En tilleggsgevinst er redusert partikkelutslipp. Det betyr at du får mer varme med mindre vedforbruk – besparende både for miljøet og lommeboka di. Å investere i en moderne ovn er smart både for nye og eldre hytter, mener han.

Stadig flere varmepumper

- Andelen som ønsker varmepumpe på hytta øker. I 2022 ble nærmere hver tiende varmepumpe i Norge montert i fritidsbolig. Det er spesielt luft-til-luft-varmepumper som er aktuelle. På sikt sparer du strøm med å bruke varmepumpe, dersom alternativet er andre elektriske varmekilder. Hytteleverandøren hjelper deg med å finne en pumpe som passer for din hytte. Tenk gjerne gjennom plassering av både inne-enheten og utedelen.

Et tips er å bygge inn utedelen, ikke bare for at det skal se fint ut, men også for å skjerme den mot vær og vind. Snødybde på vinteren må tas hensyn til.

Solceller på nye hytter

Flere av de norske hytteprodusentene tilbyr solceller på nye hytter. Det kan også være et aktuelt tiltak på eldre hytter. Solceller koster fra 2500 til 4500 kroner per kvadratmeter lagt på tak. Her er det bredt utvalg og mange størrelser å velge mellom.

- Flere av hytteleverandørene her på Norsk Hyttesenter lever komplett pakke med solceller. Solcelle-leverandøren eller hytteleverandøren kan kontrollere om ditt tak har god nok bæreevne til å tåle vekten av solceller. Dette er svært viktig å sjekke før du tar valget. Du må også sjekke om solceller er innenfor reguleringsplanen der du har hytte, sier han.

- Solceller er en relativ kostbar investering, men det lønner seg på sikt. Det er dessuten en miljøvennlig løsning, med fornybar energi, som jo er noe alle ønsker mer av i dag, sier Olaf Olstad. 

Hyttefakta

Antall fritidsboliger i Norge

Pr. 1. januar 2020 var det 437 833 hytter i Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjør hyttene 1,4 promille (0,14 %) av Norges landareal. Da er alle hyttetomter og infrastruktur (veier, P-plasser m.m.) inkludert i beregningen. Den totale bebyggelsen i Norge er 1,7%. Statistisk sentralbyrås beregninger viser at hytter i Norge legger beslag på 451 kvadratkilometer (km²). Det totale arealet i Norge som er berørt av fritidsboliger er litt mindre enn Lillestrøm kommune (456 km²). Norges totale areal er 385.000 kvadratkilometer (km²).

Antall nye hytter per år

Statistikken fra SSB viser at det i årene 2013 til 2017 ble bygget i gjennomsnitt 4342 nye hytter i Norge.

Gjennomsnittlig størrelse

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig størrelse på fritidsbolig som ble bygget i 2019 var 96,2 m². I denne statistikken er alle nybygg som er regulert som fritidsbolig inkludert. Det betyr at fritidsbygg med flere enn 1 boenheter, som for eksempel leilighetsbygg, også er med i dette gjennomsnittstallet. Norske Hytteprodusenters Forenings egne medlemmer har et noe lavere gjennomsnitt. NOHF-medlemmene selger i all hovedsak hytter med 1 boenhet, og gjennomsnittet i 2020 var på 86 m².

Det bygges tettere

Andel fritidsbygg som bygges innenfor tettbygde fritidsbyggområder var på 77 % i 2019. Statistikken til SSB viser at i 2019 ligger 50 % av alle fritidsboliger i tettbebygde fritidsbyggområder. Det bygges med andre ord stadig tettere i Norge, noe som sparer areal og natur.