3D-bilde-1

Tar hånd om planene og leder prosjektet i mål! 

Er hyttetomta større enn det du strengt tatt trenger selv? Da kan det å skille ut en teig være «gull verdt». Selskapet Areal+ har medvirket i mange slike prosesser, og har inngående kunnskap om alt fra fradeling av enkelttomter til utvikling av større fritidsboligområder med mange hundre enheter.

HYTTEMESSEN: - Først og fremst bistår vi profesjonelle aktører i hyttemarkedet, slike som Tinde Hytter og Jøra Bygg med rådgivning når de skal utvikle nye hytteområder, forteller daglig leder Erik Sollien i rådgivningsfirmaet Areal+ AS til PÅ HYTTA. 

Siden starten i 2001 har selskapet solgt sine tjenester til en rekke private og offentlige eiendomsutviklere, investorer, kommuner og grunneiere. Oppdragsgiverne er hovedsakelig fra Innlandet, mange i Gudbrandsdalen og Valdres. Men kunder kommer også fra andre deler av landet - Harstad og Tromsø for å ha nevnt et par. 

- Vårt fagfelt omfatter kort fortalt arealplanlegging, fradeling og seksjonering, oppmåling, landskapsarkitektur og prosjektering samt prosjektledelse for utbygging av veg, vann og avløp. 

I dette ligger blant annet prosjektledelse, utarbeiding av terrengmodeller i 3D, illustrasjonsplaner for fortetting, VVA og skiløyper/-anlegg, prosjektering,  og stå som ansvarlig søker i byggeprosesser, forklarer Sollien. 

Utbyggingsprosjektene kan like godt handle om hytter som boliger hvor Areal+ leverer helhetlige og kostnadseffektive løsninger - alt fra planleggingen av tomtearealet til ferdigstilling av VVA-anlegg. 

- En del hytteeiere med stor tomt kunne vel med tanke på egen økonomi og miljø skilt ut en flik og solgt til en ny hytte? 

- Ja, vi bistår hytteeiere ofte i slike prosesser. En del med eldre hytteeiendommer sitter jo på vesentlig mer areal enn de alene kan gjøre seg nytte av. Vi ser også at flere ønsker å fortette sin eiendom slik at barna kan få seg en hytte. Kostnaden ved å fradele er liten sammenlignet med verdiøkningen man kan få.  

Like så aktuelt er det for mange av dem å gjøre 70-tallshytta mer anvendelig ved for eksempel å legge inn vann og ordnet avløp. Enten det handler om tilknytning til eksisterende vann- og avløpssystem eller infiltrasjonsanlegg, fordrer slike planer en del prosjekteringsarbeid og normalt også behov for bistand i utarbeidelsen av søknader til kommunen. 

- I alle slike prosesser kan vi som en bedrift med høy kompetanse og lang erfaring effektivt levere det underlagsmateriale som kreves, sier Sollien. 

Areal+ har 14 medarbeidere fordelt på tre avdelinger i Lillehammer, Gjøvik og Fåvang. 

 

Møt ekspertene fra Areal+ på Hyttemessen 14.-16. april.