post@paahytta.no

Turbilde - fjelltur

På Hyttas store kryssord

PÅ HYTTA er både et nettsted og et papirmagasin. I vårutgaven av printmagasinet, som utkom i april, brakte vi - i tillegg til masse relevant hyttestoff - et kryssord. Flere hundre riktige svar kom inn.

Løsningsordet var HYTTETUR og blant de korrekte svarene, har vi trukket tre vinnere. Hovedpremien på 500 kroner går til Frøydis Grini  Andersen, Rælingen. 2. premie - 10 FLAX-lodd - sendes til Elisabeth Tirkkonen, Asker. 3. premie - 5 FLAX-lodd kommer i posten til Kjell Aage Halvorsen, Finstadjordet. Vi gratulerer vinnerne!